बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौंडा, मकवानपुर
कृषि तथा वन विज्ञान विश्‍वविद्यालयबाट प्रयोगशालामा अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा आएका विद्यार्थीहरुसँग

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.