बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौंडा, मकवानपुर
पुर्व कर्मचारी
नाम : भानुभक्त आचार्य

पद:स.लेखापाल/सहायकस्तर पाँचौँ

Department:आर्थिक प्रशासन

फोन :

ई-मेल :

कार्यरत मिति :
अन्तिम मिति:
नाम : विश्‍वराज लामा

पद :अधिकृत छैठौं

Department :प्रशासन

फोन :

ई-मेल :

कार्यरत मिति :{$karmachari->from}}
अन्तिम मिति:२०७९/११/१६

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.