बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौंडा, मकवानपुर
फारमहरु (कर्मचारीका लागि)
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 सम्पत्ति विवरणको खाममा लेख्‍ने नमुना फारमहरु (कर्मचारीका लागि) 2080-04-01 हेर्नुहोस् Download
2 सम्पत्ति विवरण फारम फारमहरु (कर्मचारीका लागि) 2080-04-01 हेर्नुहोस् Download
3 करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि का.स.मू. फारम फारमहरु (कर्मचारीका लागि) 2079-10-01 हेर्नुहोस् Download
4 राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणी विहिन निजामती कर्मचारीको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम फारमहरु (कर्मचारीका लागि) 2079-04-01 हेर्नुहोस् Download
5 सम्पत्ति विवरण फारम फारमहरु (कर्मचारीका लागि) 2079-04-01 हेर्नुहोस् Download

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.