बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौंडा, मकवानपुर
अन्य
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बार्षिक प्रगति पुस्तिका आ.व. २०७८/०७९ 2079-07-17 माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौंडा View
2 माटोको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ 2079-06-02 View

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.