बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौंडा, मकवानपुर
अध्ययन सामग्रीहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 माटो तथा मलखाद परीक्षण गर्ने तरिका सम्बन्धी म्यानुअल अध्ययन सामग्रीहरु 2080-01-03 हेर्नुहोस् Download
2 नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा सम्बन्धी जानकारी Leaflet अध्ययन सामग्रीहरु 2080-01-03 हेर्नुहोस् Download
3 प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन तथा माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन अध्ययन सामग्रीहरु 2080-01-03 हेर्नुहोस् Download
4 दिगो कृषिको लागि माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन अध्ययन सामग्रीहरु 2080-01-03 हेर्नुहोस् Download
5 माटोको नमुना संकलन गर्ने तरिका अध्ययन सामग्रीहरु 2079-07-17 हेर्नुहोस् Download
6 एकीकृत खाद्यतत्त्व व्यवस्थापन मार्गदर्शन पुस्तिका अध्ययन सामग्रीहरु 2079-04-01 हेर्नुहोस् Download

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.