बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौंडा, मकवानपुर
निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 डिजिटल स्वायल म्याप व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड 2079-07-30 हेर्नुहोस्
2 माटोको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड 2079-06-02 हेर्नुहोस्
3 प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका, २०७८ निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड 2079-04-01 हेर्नुहोस्
4 माटो परीक्षण गरी स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७ निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड 2079-04-01 हेर्नुहोस्
5 अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड 2079-04-01 हेर्नुहोस्

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.