बागमती प्रदेश सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला

हेटौंडा, मकवानपुर
समसामयिक
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 रामेछापमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण शिविर सम्पन्न । सूचना तथा समाचारहरु 2079-02-27 View
2 माटोको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ अन्य 2079-06-02 View
3 माटोको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरुसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्‍न सूचना तथा समाचारहरु 2079-06-02 View
4 काभ्रेपलाञ्चोकमा माटोको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरुसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्‍न सूचना तथा समाचारहरु 2079-06-07 View

© 2022 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.