Government of Bagmati Province

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Directorate of Agriculture Development

Soil and Fertilizer Testing Laboratory

Hetauda, Makwanpur
कृषि तथा वन विज्ञान विश्‍वविद्यालयबाट प्रयोगशालामा अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा आएका विद्यार्थीहरुसँग

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.