Government of Bagmati Province

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Directorate of Agriculture Development

Soil and Fertilizer Testing Laboratory

Hetauda, Makwanpur
Links
S.N Office Name Office Links
1 मुख्यमन्‍त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय https://ocmcm.bagamati.gov.np/
2 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय https://molmac.bagamati.gov.np/
3 कृषि विकास निर्देशनालय http://doad.bagamati.gov.np/
4 माटोको डिजिटल नक्सा https://soil.narc.gov.np/soil/soilmap/
5 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं https://moald.gov.np/
6 कृषि विभाग http://doanepal.gov.np/
7 केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला (माटो, बीउ र बाली संरक्षण) http://centralaglab.gov.np/
8 नेपाल कृषि अन्सन्धान परिषद् https://narc.gov.np/
9 राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) https://nijamati.pis.gov.np/
10 कृषि सामग्री कम्पनी लि. https://kscl.gov.np/
11 माटोको डिजिटल नक्सा https://soil.narc.gov.np/soil/soilmap/

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.