Government of Bagmati Province

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Directorate of Agriculture Development

Soil and Fertilizer Testing Laboratory

Hetauda, Makwanpur
अध्ययन सामग्रीहरु
S.N Title Category Published Date View File Download
1 माटो तथा मलखाद परीक्षण गर्ने तरिका सम्बन्धी म्यानुअल अध्ययन सामग्रीहरु 2080-01-03 View Download
2 नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा सम्बन्धी जानकारी Leaflet अध्ययन सामग्रीहरु 2080-01-03 View Download
3 प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन तथा माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन अध्ययन सामग्रीहरु 2080-01-03 View Download
4 दिगो कृषिको लागि माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन अध्ययन सामग्रीहरु 2080-01-03 View Download
5 माटोको नमुना संकलन गर्ने तरिका अध्ययन सामग्रीहरु 2079-07-17 View Download
6 एकीकृत खाद्यतत्त्व व्यवस्थापन मार्गदर्शन पुस्तिका अध्ययन सामग्रीहरु 2079-04-01 View Download

© 2024 Copyright : माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा, मकवानपुर

Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.